Od 1. siječnja 2016., oporezivanje kapitalnih dobitaka – odnosno razlike između dogovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti – integrirano je u sustav poreza na dohodak. Kapitalne dobitke oporezuje se po stopi od 12%.

Financijska imovina uključuje udjele u poduzećima, a njihovo otuđenje mora se prijaviti Poreznoj upravi unutar 8 dana. Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka za otuđenje udjela, plaća se na temelju odluke Porezne uprave unutar 15 dana od dostave odluke.

Udjeli Stečeni Prije 1. siječnja 2016.

Odredbe o oporezivanju kapitalnih dobitaka ne primjenjuju se na otuđenje financijske imovine stečene prije 1. siječnja 2016. Stoga, kapitalne dobitke od prodaje udjela stečenih prije tog datuma ne podliježu porezu na dohodak. U ovom slučaju, nema obveze prijavljivanja ugovora Poreznoj upravi niti obveze podnošenja izvještaja na obrascu JOPPD.

Izuzeća od Oporezivanja

Dohodak od kapitalnih dobitaka također se ne oporezuje u slučajevima otuđenja:

Za ova izuzeća, budući da se radi o neoporezivom otuđenju udjela, nema potrebe za dostavljanjem ugovora Poreznoj upravi unutar 8 dana. Međutim, o kapitalnim dobitcima treba izvijestiti na obrascu JOPPD. JOPPD se podnosi do kraja veljače tekuće godine, s datumom i oznakom izvještaja 31. prosinca prethodne godine, za kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini.